Puzzle online - Rzeka w dżungli

kamunikat o flash player na urządzenia mobilne

Wzdłuż rzek płynących w dżungli kwitnie bujne życie. Roślinność jest gęsta i wysoka, mnóstwo zwierząt przychodzi napić się wody. Dla ludzi rzeka w dżungli jest swego rodzaju autostradą umożliwiającą poruszanie się przy pomocy łodzi.