Sawanna - puzzle zwierzęta

kamunikat o flash player na urządzenia mobilne

Sawanna to ogromne tereny porośnięte trawą, nielicznymi krzewami i drzewami. Na sawannie są tylko dwie pory roku: pora sucha, trwającą od 6 do 9 miesięcy oraz pora deszczowa. Największe sawanny występują w Afryce. Żyje na nich mnóstwo dzikich zwierząt, jak antylopy, słonie, zebry, żyrafy, nosorożce, lwy, lamparty, hieny, węże i wiele ptaków.